Leietakererklæring

Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2023.

Dokumentasjonsplikt for utleier av bygg eller anlegg.

I henhold til Merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2 annet ledd skal det ved utgangen av hvert år foreligge en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. Denne dokumentasjonsplikten gjelder for frivillig registrerte utleiere av bygg eller anlegg etter Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd.

Fyll ut svarkode og foretaksnummer fra brevet du har mottatt.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙